Darbinieku veselības apdrošināšana, ID Nr. JŪ/2016/01 Drukāt

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

1. Pasūtītājs: SIA ,,JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.  

2. Iepirkuma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana.

3. Līguma izpildes termiņš: no 2016.gada 01.marta līdz 2017.gada 28.februārim.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2016/01.

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 26.februārim plkst.14:00.

6. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana:

6.1. uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai ar pielikumiem ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.ju.lv (Uzaicinājums; Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2 ).

6.2. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV3001, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00 līdz 2016. gada 26.februāra plkst.14:00.

6.3.Pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu informāciju var saņemt elektroniski, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

7. Kontaktpersona: Finanšu direktore Indra Bērziņa, tālr.63007071, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

 

Paziņojums par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, identifikācijas Nr.JŪ/2016/01, rezultātiem

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2016/01, uzvarētāju atzīta AAS „Gjensidige Baltic”, reģ.Nr.50003210451, ar līgumcenu EUR 16’488,96 (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi un96/100 Euro), jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām.


Paziņojums par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana, identifikācijas Nr.JŪ/2016/01, rezultātiem

 

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2016/01, uzvarētāju atzīta AAS „Gjensidige Baltic”, reģ.Nr.50003210451, ar līgumcenu EUR 16’488,96 (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi un96/100 Euro), jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām.