BRĪDINĀJUMS Drukāt

SIA “JELGAVAS ŪDENS” ir tiesības aprēķināt un piedzīt kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tiek konstatēts, ka:

1. Pakalpojumam tiek izmantots pieslēgums, kurš ierīkots, neievērojot normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktās prasības (patvaļīgs pieslēgums);

2. Komercuzskaites mēraparāta mezgls ir pārbūvēts bez normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātas būvniecības dokumentācijas;

3. Uzstādītajam komercuzskaites mēraparātam ir bojāta vai noņemta plomba vai ir izdarīta neatļauta iedarbība uz komercuzskaites mēraparātu;

4. Apvadlīnijas, ugunsdzēsības aizbīdņi un citi ūdenssaimniecības sistēmas elementi ir atvērtā stāvoklī un šā iemesla dēļ ūdens komercuzskaites mēraparāts neuzskaita visu pakalpojuma lietotāja patērēto ūdeni;

5. Ugunsdzēsības aizbīdņi ir aizvērtā stāvoklī, bet tiem nav plombas vai tā ir bojāta, izņemot gadījumus, ja plomba ir noņemta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam dzēšot ugunsgrēku vai veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi;

6. Pakalpojuma līgumā nav iekļauta virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai pakalpojuma lietotāja kanalizācijas izvadam ir pievienota drenāžas sistēma bez normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātās būvniecības dokumentācijas;

7. Bez pakalpojuma sniedzēja atļaujas ūdens tiek lietots no ugunsdzēsības hidranta.

Kompensācijas apmērs atkarīgs no cauruļvada iekšējā diametra *

 

Lokanais savienojums 1/2'' DN8PN10

PPR caurule Ø16x1,8mm PN10

PPR caurule Ø20x1,9mm PN10

PPR caurule Ø25x2.3 mm PN10

PPR caurule Ø32x2,9 mm PN10

PPR caurule Ø40x3,7 mm PN10

PPR caurule Ø50x4,6 mm PN10

PPR caurule Ø63x5,8 mm PN10

PPR caurule Ø75x6,8 mm PN10

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

8

12,4

16,2

20,4

26,2

32,6

40,8

51,4

61,4

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (EUR)

221,48

532,40

909,34

1441,74

2380,89

3686,34

5773,35

9163,67

13075,74

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes tīkliem (EUR)

93,12

223,85

382,34

606,19

1001,06

1549,94

2427,43

3852,91

5497,76

 

 

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 16x2.00 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 16x2.00 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 20x2.25 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 25x2.50 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 32x3.00 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 40x4.00 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 50x4.50 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 63x6.00 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 75x7.50 mm

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

12,5

12

15,5

20

26

32

41

51

60

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (EUR)

540,92

498,33

832,67

1386,37

2344,69

3552,17

5830,84

9020,99

12485,84

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes tīkliem (EUR)

227,43

209,52

350,10

582,91

985,84

1493,53

2451,61

3792,91

5249,73

 

 

Tērauda caurule melna Dn15 (21,3x2,6)

Tērauda caurule melna Dn20 (26,9x2,6)

Tērauda caurule melna Dn25 (33,7x3,2)

Tērauda caurule melna Dn32 (42,3x3,2)

Tērauda caurule melna Dn40 (48,3x3,2)

Tērauda caurule melna Dn50 (60,3x3,2)

Tērauda caurule melna Dn65 (76,1x3,2)

Tērauda caurule melna Dn80 (80,9x3,2)

Tērauda caurule melna Dn100 (108x3,6)

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

16,1

21,7

27,3

35,9

41,9

53,9

69,7

74,5

100,8

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (EUR)

898,69

1633,40

2583,20

4467,90

6088,53

10075,14

16849,40

19249,45

35240,62

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes tīkliem (EUR)

377,86

686,77

1086,12

1878,55

2559,95

4236,14

7084,40

8093,52

14817,08

 

 

PE caurule 20x2.0

PE caurule 25x2.3

PE caurule 32x3.0

PE caurule 40x3.7

PE caurule 50x4.6

PE caurule 63x5.8

PE caurule 75x4.5

PE caurule 90x5.4

PE caurule 110x6.6

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

16

20,4

26

32,6

40,8

51,4

66

79,2

96,8

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (EUR)

888,04

1441,74

2342,56

3684,21

5773,35

9163,67

15107,38

21755,99

32497,70

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes tīkliem (EUR)

373,38

606,19

984,94

1549,04

2427,43

3852,91

6351,97

9147,41

13663,80

 

 

Kapara caurule D10x1.00 mm

Kapara caurule D12x1.00 mm

Kapara caurule D18x1.00 mm

Kapara caurule D22x1.00 mm

Kapara caurule D28x1.00 mm

Kapara caurule D35x1.00 mm

Kapara caurule D42x1.00 mm

Kapara caurule D54x1.5 mm

 

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

8

10

16

20

26

33

40

51

 

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (EUR)

221,48

347,12

888,04

1386,37

2344,69

3777,91

5549,74

9020,99

 

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes tīkliem (EUR)

93,12

145,95

373,38

582,91

985,84

1588,44

2333,41

3792,91

 

 

 

PVC caurule 110x3,2 SN4

PVC caurule 160x4,0 SN4

PVC caurule 200x4,9 SN4

PVC caurule 110x3,4 T8

PVC caurule 160x4,7 T8

PVC caurule 200x5,9 T8

PP caurule Ø 110/97

PP caurule 3m/gab Ø 160/139 T8

PP caurule 3m/gab Ø 200/174 T8

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

103,6

152

190,2

103,2

150,6

188,2

97

139

174

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts kanalizācijas tīkliem (EUR)

21562,71

46415,79

72677,10

21396,09

45587,65

71193,59

1891227,60

38835,34

60855,93

 

 

PVC drenāžas caurule 58/50

PVC drenāžas caurule 75/65

PVC drenāžas caurule 92/80

PVC drenāžas caurule 128/113

PVC drenāžas caurule 160/145

PVC drenāžas caurule 200/180

 

 

 

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

50

65

80

113

145

180

 

 

 

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts kanalizācijas tīkliem (EUR)

5021,96

8487,59

12857,90

25652,85

42260,24

71041,79

 

 

 

 

* Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 (Rīgā 2016. gada 22. marts) "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"