Iepirkumi 2017 Drukāt

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Statuss

10.08.2017.

“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)”, id.Nr. JŪ/2017/12

Pabeigts
02.08.2017.

“Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”. Nr. JŪ/2017/11

Pārtraukts
02.08.2017.

“Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums Viestura ielas un Vārpu ielas krustojumā” Nr. JŪ/2017/10

Pārtraukts
02.08.2017.

“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms)”, id.Nr. JŪ/2017/09

Pārtraukts
08.05.2017.

“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms)”, ID Nr. JŪ/2017/06

Pārtraukts
26.04.2017.

“Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā,
V kārta”  (7.-33.posms)”
ID NR. JŪ/2017/07

Pabeigts
19.04.2017.

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Elektroenerģijas iegāde”, ID Nr. JŪ/2017/08

Pabeigts
 23.03.2017.

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā, II kārta”, ID Nr. JU/2017/3

 Pabeigts
23.03.2017.

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38”, ID Nr. JU/2017/4


Pārtraukts
22.03.2017.

“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)”, Iepirkuma id.Nr. JŪ/2017/05"

Pabeigts

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.