V kārta (16.08.2017) (Realizētās aktivitātes maijs-jūlijs, 2017) Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS
REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (maijs-jūlijs, 2017)

 Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) (turpmāk – Projekta V kārta) ietvaros uzsākti un turpinās darbi Līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)” (id.Nr.JŪ/2017/05) (turpmāk – Līgums) ietvaros.

Līdz 2017. gada augustam tika izbūvēti 1.28 km jauni kanalizācijas ārējie inženiertīkli, 0.31 km jauni ūdensapgādes ārējie inženiertīkli, kā arī tika veikti 0.22 km ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūves un atjaunošanas darbi. Darbi tika veikti Līguma 3.posmā Lāču ielā, 5.posmā Pumpura un Kronvalda ielās un 6.posmā A.Brigaderes, Atmodas ielās un Bebru ceļā. Darbi veikti atbilstoši Līguma laika grafikam.
Pārskata periodā, Projekta V kārtas ietvaros ir izsludināts iepirkums „Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (7.-33.posms)”” (id.Nr.JŪ/2017/07) un būvdarbu iepirkums “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)” (id.Nr.JŪ/2017/12).