V kārta (27.10.2017) (Realizētās aktivitātes augusts-oktobris, 2017) Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS

REALIZĒTĀS ATKTIVITĀTES (augusts-oktobris, 2017)

 Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) īstenošanai 2017.gada 24.oktobrī tika noslēgts līgums “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība) id.Nr.JŪ/2017/12 (turpmāk – Līgums) ar uzņēmēju SIA “Ostas celtnieks” (reģ.Nr.41203004237). Akceptētā Līguma summa 21 milj. EUR bez pievienotā vērtības nodokļa. Līguma ietvaros veikto projektēšanas darbu un būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību veiks SIA “Aqua-Brambis” (reģ.Nr.50003038591), par ko līgums ar SIA “Jelgavas ūdens” tika noslēgts 2017.gada 06.septembrī. Pakalpojuma līguma kopējā cena 0,58 milj. EUR bez PVN. Līguma ietvaros tiks veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 57 km maģistrālo ielas tīklu kopgarumā 27 posmos Jelgavas pilsētas ielās un to daļās, tiks izbūvētas 10 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk - KSS) un rekonstruētas 2 KSS. Līguma realizācijas laiks ir paredzēts līdz 2020.gada 01.decembrim.

Šobrīd turpinās darbi līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)” (id.Nr.JŪ/2017/05) ietvaros, kur izbūvēti kanalizācijas tīkli Smilšu ielā, Rudens ielā, Lāču ielā, Bērzu ceļā (no Nr. 37 līdz Nr. 23 ar pieslēgumu Pērnavas ielā), Bērzu ceļā (no Robežu ielas līdz Avotu ielai), Olaines ielā, Kronvalda ielā (no Imantas ielas līdz Pumpura ielai), Akmeņu ielā (no Kronvalda ielas līdz Imantas ielai), Pumpura ielā (no Kronvalda ielas līdz Helmaņa ielai), Pumpura ielā (no Helmaņa ielas līdz Brīvības bulvārim), A.Brigaderes ielā (no Dambja ielas līdz Bebru ceļam), Gundegas ielā, Bebru ceļā (no Atmodas ielas līdz Brigaderes ielai ), Atmodas ielā (no Dambja ielas līdz Atmodas ielai Nr.20) un ūdensapgādes tīkli Atmodas ielā (no Dambja ielas līdz Atmodas ielai Nr.20), Brigaderes ielā (no Bebru ceļa līdz Dambja ielai), Bebru ceļā (no Brigaderes ielas līdz Atmodas ielai) un ūdensvada rekonstrukcija Gundegas ielā. Darbi tiek veikti atbilstoši šī līguma laika grafikam, kurā noteikts, ka būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2017.gada beigām.