V kārta (05.12.2017) (Realizētās aktivitātes decembris, 2017) Drukāt

2017.GADA DECEMBRĪ UZSĀKTI TOPOGRĀFISKĀS UZMĒRĪŠANAS UN IZPĒTES DARBI

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) (turpmāk – Projekta V kārta) 7.-33.posma ietvaros 2017.gada decembrī ir uzsākti topogrāfiskās uzmērīšanas un izpētes darbi.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pievadu izbūvi privātīpašumiem, ir nepieciešams veikt topogrāfiskās uzmērīšanas un izpētes darbus arī līdz ēku fasādēm (saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.10-16 “Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā”), kurus SIA “Jelgavas ūdens” uzdevumā veiks SIA “RR Ģeodēzija”, SIA “ĢEOMETRS” un SIA “Kompānija “PARNAS” Pro” divpadsmit posmos:

 

Posms

Iela

Kontaktpersona

7. posms

Garozas iela

SIA “RR Ģeodēzija”

Raimonds Viļums tel.26308960

10.posms

Stiebru, Smilgu, Sniega, Līgas, Niedru, Gārņu, Grīvas, Laipu, Dūņu iela

11.posms

Sūnu iela

15.posms

Dzelzceļnieku, Cīruļu iela

19.posms

Avotu, Lauksaimnieku, Stadiona, Robežu iela

12.posms

Maija, Egas, Sakņudārza iela

SIA “Kompānija “PARNAS” Pro” pārstāvisUldis Jauja, Colmontuja Džamjansurena vai Kristaps Pētersons tel. 26305066

14.posms

Draudzības, Kungu, Ceriņu iela

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi ir veikti

16.posms

Skuju, Turaidas, K.Praula, Dainas, Vēsmas, Mežmalas iela

SIA “ĢEOMETRS”

Mareks Indārs tel.63021434

20.posms

Iecavas, Dalbes, Saules, Baldones, Valgundes iela

“ĢEOMETRS”

Maigonis Kristaps tel.63021434

24.posms

Madaru, Pārslu, Ausmas, Nākotnes, Riņķa, E.Dārziņa, Tērvetes iela

SIA “ĢEOMETRS”

Māris Lillais tel.63021434

28.posms

Cepļu, Emburgas, Apšu, Upes, Neretas iela

SIA “ĢEOMETRS”

Ģirts Trams vai Jānis Mazjānis tel.63021434

Jaunizbūvējamo sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pievadu vietu saskaņošanu jāveic ar uzņēmēja SIA “Ostas celtnieks” pārstāvi Ati Laksbergu tel.28312219.

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi līdz ēku fasādēm Loka maģistrāles, Strautu, Bērzu un Kalnciema ceļā (Projekta V kārtas 33.posms) ir paredzēti sadzīves kanalizācijas spiedvada projektēšanas darbu veikšanai, un šajā posmā nav paredzēta pievadu izbūve, bet 33.posmā iekļauto īpašumu teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem par uzmērīšanas darbu veikšanu jāsazinās ar SIA “Kompānija “PARNAS” Pro” pārstāvi Aleksandru Ivanovu tel.29403501.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un atsaucīgiem, atļaut mērniekiem veikt uzmērījumus, sniegt informāciju par esošo komunikāciju risinājumiem un izvietojumu privātajās teritorijās.