V kārta (29.01.2018.) (Realizētās aktivitātes janvāris, februāris, 2018) Drukāt

2018.GADA JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ TIEK VEIKTI TOPOGRĀFISKĀS UZMĒRĪŠANAS UN IZPĒTES DARBI

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) (turpmāk – Projekta V kārta) 7.-33.posma ietvaros 2018.gada janvārī un februārī turpinās topogrāfiskās uzmērīšanas un izpētes darbi.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pievadu izbūvi privātīpašumiem, ir nepieciešams veikt topogrāfiskās uzmērīšanas un izpētes darbus arī līdz ēku fasādēm, kurus SIA “Jelgavas ūdens” uzdevumā veiks SIA “Topogrāfs” un SIA “ĢEOMETRS” piecos posmos:

Posms

Iela

Kontaktpersona

9. posms

Siena ceļš

SIA “Topogrāfs” Mareks Kalažs tel.29102992

18.posms

Dzirnavu iela, Lietuvas šoseja

22.posms

Žagaru, Zīles, Malkas un Vangaļu ceļš

25.posms

Salnas, Vilces, Ķeguma, Ruļļu, Liepājas, Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu un Loka iela

SIA “ĢEOMETRS”

 

29.posms

Kārklu, Lakstīgalu, Putnu iela un Pogu lauku ceļš

SIA “ĢEOMETRS”

 

Jaunizbūvējamo sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pievadu vietu saskaņošanu jāveic ar uzņēmēja SIA “Ostas celtnieks” pārstāvi Ati Laksbergu tel.28312219.
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un atsaucīgiem, atļaut mērniekiem veikt uzmērījumus, sniegt informāciju par esošo komunikāciju risinājumiem un izvietojumu privātajās teritorijās.