V kārta (13.02.2018.) (Realizētās aktivitātes februāris, marts 2018) Drukāt


2018.GADA FEBRUĀRĪ UN MARTĀ TIEK VEIKTI TOPOGRĀFISKĀS UZMĒRĪŠANAS UN IZPĒTES DARBI

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) (turpmāk – Projekta V kārta) 7.-33.posma ietvaros 2018.gada februārī un martā turpinās topogrāfiskās uzmērīšanas un izpētes darbi.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pievadu izbūvi privātīpašumiem, ir nepieciešams veikt topogrāfiskās uzmērīšanas un izpētes darbus arī līdz ēku fasādēm, kurus SIA “Jelgavas ūdens” uzdevumā veiks SIA “Ģeodēzists”, SIA “ĢEOMETRS” un SIA “Kompānija  PARNAS Pro” deviņos posmos:

Posms

Iela

Topogrāfiskās uzmērīšanas un izpētes darbu veicējs

8.posms

Jaunais, Rubeņu ceļš

SIA “Ģeodēzists”

21.posms

Brīvības bulvāris, Garozas, Rīgas iela, Kalnciema un Vecais ceļš

26.posms

Aviācijas, Priežu un Zvaigžņu iela

27.posms

Aroniju, Kameņu, Rīgas un Strazdu iela

30.posms

Strautu un Kalnciema ceļš

13.posms

Meiju ceļš

SIA “ĢEOMETRS”

17.posms

Pureņu iela un Lietuvas šoseja

SIA “Kompānija   PARNAS Pro”

Aleksandrs Ivanovs tel.29403501

23.posms

Atmodas iela, Dobeles šosejas, Kūliņu, Ķiršu un Pūra ceļš

31.posms

Baložu, Plostu un Tērvetes iela


Jaunizbūvējamo sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pievadu vietu saskaņošanu jāveic ar uzņēmēja SIA “Ostas celtnieks” pārstāvi Ati Laksbergu tel.28312219.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un atsaucīgiem, atļaut mērniekiem veikt uzmērījumus, sniegt informāciju par esošo komunikāciju risinājumiem un izvietojumu privātajās teritorijās.