V kārta (10.08.2018.) (Realizētās aktivitātes maijs-jūlijs, 2018) Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS

REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (maijs-jūlijs, 2018)

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ir pabeigts 11. posms (Sūnu iela), kurā izbūvēts kanalizācijas inženiertīkls 0,25 km garumā, 15.posmā ir uzsākti ceļa seguma atjaunošanas darbi pēc kanalizācijas inženiertīkla izbūves Cīruļu ielā un Dzelzceļnieku ielā (posmā no Rūpniecības ielas līdz Veidenbauma ielai) 0,16 km garumā, un pēc ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūves un atjaunošanas darbiem 0,19 km garumā.

Uzsākti būvniecības darbi:

  • 16.posmā, kas nodrošinās pieslēguma iespējas kanalizācijas ārējam inženiertīklam Dainas ielā, Kārļa Praula ielā (posmā no Skuju ielas līdz Vēsmas ielai), Mežmalas ielā (posmā no Skuju ielas līdz Turaidas ielai), Skuju ielā (posmā no Turaidas ielas līdz Skuju ielai Nr.2 un no Mežmalas ielas līdz Skuju ielai Nr.24), Turaidas ielā (posmā no Mežmalas ielas līdz Skuju ielai), kā arī tiks nodrošināta pieslēguma iespēja ūdensapgādes ārējam inženiertīklam Dainas ielā, Kārļa Praula ielā (posmā no Skuju ielas līdz Vēsmas ielai), Mežmalas ielā (posmā no Skuju ielas līdz Dainas ielai), Skuju ielā (posmā no Romas ielas līdz Turaidas ielai), Turaidas ielā (posmā no Mežmalas ielas līdz Skuju ielai).
  • 19.posmā, kas nodrošinās pieslēguma iespējas kanalizācijas ārējam inženiertīklam Avotu ielā (posmā no Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai), Lauksaimnieku ielā (posmā no Lauksaimnieku ielas Nr.6 līdz Avotu ielai), Robežu ielā (posmā no Robežas ielas Nr.36 līdz Nr.28), Stadiona ielā (posmā no Stadiona ielas Nr.22 līdz Robežu ielai), kā arī tiks nodrošināta pieslēguma iespēja ūdensapgādes ārējam inženiertīklam Avotu ielā (posmā no Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai).
  • 24.posmā, kas nodrošinās pieslēguma iespējas kanalizācijas ārējam inženiertīklam Ausmas ielā (posmā no Ausmas ielas Nr.8 līdz Augstkalnes ielai un no Emīla Dārziņa ielas līdz Ausmas ielai Nr.13), Emīla Dārziņa ielā (posmā no Emīla Dārziņa ielas Nr.19 līdz Augstkalnes ielai un no Ausmas ielas līdz Emīla Dārziņa ielai Nr.26), Madaru ielā (posmā no Madaru ielas Nr.25 līdz Nr.21 un no Jasmīnu ielas līdz Emīla Dārziņa ielai), Nākotnes ielā (posmā no Nākotnes ielas Nr.15 līdz Augstkalnes ielai), Pārslu ielā (posmā no Nākotnes ielas līdz Pārslu ielai Nr.2), Riņķa ielā (posmā no Riņķa ielas nr.23 līdz Nr.37), Tērvetes ielā (posmā no Tērvetes Nr.57 līdz Nr.59).

Drīzumā tiks uzsākta kanalizācijas ārējo inženiertīklu un ūdensapgādes ārējo inženiertīklu būvniecība arī pārējos 2018.gada paredzētajos izbūvējamos posmos 10.posmā (Dūņu, gārņu, Grīvas, Laipu, Līgas, Niedru, Smilgu, Sniega, Stiebru ielā), 12.posmā (Egas, Maija un Sakņudārza ielā), 14.posmā (Ceriņu, Draudzības un Kungu ielā), 20.posmā (Baldones, Dalbes, iecava, Saules, Valgundes ielā), 28.posmā (Apšu, Cepļu, Emburgas, Upes iela) un 7.posmā (Garozas ielā). 2018.gada posmu būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2018.gada 01.decembrim.

Šajā periodā turpinās kanalizācijas ārējo inženiertīklu un ūdensapgādes ārējo inženiertīklu projektēšanas darbi to ielu posmiem, kuru būvniecība plānota 2019.gadā.