PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM, KAS IESNIEGUŠI PIETEIKUMUS (uz 14.06.2018. un 09.08.2018.) JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMAM DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI Drukāt

SKAIDROJUMS PAR DARĪJUMA APLIECINOŠIEM DOKUMENTIEM, KAS APLIECINA PIESLĒGUMA BŪVMATERIĀLU IZMAKSAS

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.18-7 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 21.2.2.punktu, iesniedzējam pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas, ir jāiesniedz darījuma apliecinoši dokumenti, kas apliecina pieslēguma būvmateriālu izmaksas (turpmāk – darījuma apliecinoši dokumenti). Darījuma apliecinoši dokumenti sastāv no sekojošiem dokumentiem:

1. Pieslēguma izbūves darījuma apliecinājums (pielikums Nr.1).

2. Faktiskie izdevumi, kas apliecina pieslēguma būvmateriālu izmaksas objektam (pielikums Nr.2), kurā uzskaitītas iegādātās preces kanalizācijas pieslēguma izbūvei.

3. Būvmateriālu izmaksu apliecinošie dokumenti, kas ir kases čeki, kvītis, pavadzīmes, kuros norādīts finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds un adrese, kurā tiek izbūvēts kanalizācijas pieslēgums, kā arī norādītas konkrētas kanalizācijas pieslēguma izbūvei nepieciešamās preces.

Lūgums ņemt vērā, kādi būvmateriālu izmaksu apliecinošie dokumenti tiks pieņemti:

Ja par materiālu iegādi tiek maksāts veikala kasē ar skaidru naudu vai bankas karti, PIRMS kases čeka izdrukāšanas jāpasaka, ka čekā jānorāda:

- VĀRDS, UZVĀRDS (finansējuma saņēmēja (līgumā IESNIEDZĒJA):
- ADRESE, kurā izbūvēts kanalizācijas pieslēgums;
- (personas kods, nav obligāti);
- būvmateriālu konkrēts nosaukums – piemēram, caurule ar norādītu izmēru, līkums u.c.

Ja kases čekā nav iespējams norādīt VĀRDU, UZVĀRDU un ADRESI, tad jālūdz izrakstīt papildus dokuments -  “Kvīts EKA čekam Nr._____” ar VĀRDU, UZVĀRDU un ADRESI;

Ja kases čekā nav norādīti būvmateriālu konkrētie nosaukumi, bet kases čeks ir ar ierakstu – “santehnika”, tad OBLIGĀTI jāpievieno kases čekam PREČU PAVADZĪME, kurā norādīti būvmateriālu konkrētie nosaukumi;

Ja iedota nauda meistaram vai kādam citam cilvēkam, kurš veiks pirkumu, tad jāpalūdz, lai cita persona neizmanto savu klienta karti vai atlaižu karti, jo kases čekā nedrīkst parādīties citas personas vārds un uzvārds!

Ja meistars vai kāds cits cilvēks iegādājies būvmateriālus un kases čekā norādīts cita cilvēka vārds, uzvārds vai klienta numurs, TAD finansējuma saņēmējam jānoslēdz vienošanās par materiālu iegādi (pielikums Nr.3).

Ja par materiālu iegādi tiek izsniegta PREČU PAVADZĪME-RĒĶINS:

- Pavadzīmē jānorāda finansējuma saņēmēja VĀRDS, UZVĀRDS un ADRESE;
- Pavadzīmi paraksta finansējuma saņēmējs (radinieki, strādnieki nevar parakstīt pavadzīmi);
- Apmaksājot preču pavadzīmi skaidrā naudā vai ar bankas karti, preču pavadzīmei jāpievieno čeks (šajā gadījumā čeks var būt bez vārda, uzvārda, adreses, jo tā jau norādīta pavadzīmē);
- Maksājot ar bankas pārskaitījumu (internetbankā), preču pavadzīmei jāpievieno bankas maksājuma izdruka.