LĒMUMS PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI (2.sasaukums, pieteikumiem, kas iesniegti līdz 09.08.2018.) Drukāt

Ar šo paziņojam, ka, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošiem noteikumiem Nr.18-7 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie noteikumi), izveidotā pieteikumu izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos pieteikumus un ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sekojošiem objektiem:
1. Vienģimeņu dzīvojamās mājas, kam izbūves darbi ir saskaņā ar novietojuma plānu (Saistošo noteikumu 6.3.punkts)

Nr.p.k.

Adrese

Kopējās izmaksas, EUR ar PVN

Kopējo izmaksu pārrēķins, EUR ar PVN

 
 
 

1

Lāču iela 5

186,78

131,50

 

2

Olaines iela 9

126,00

126,00

 

3

Pumpura iela 37

500,00

500,00

 

4

Eduarda Veidenbauma iela 42

441,00

441,00

 

5

Romas iela 50

500,00

500,00

 

6

Griezes iela 8

358,23

358,23

 

7

Olaines iela 6

247,65

247,65

 

8

Parka iela 61

295,12

295,12

 

9

Kalnciema ceļš 73

258,20

258,20

 

10

Sprīdīšu iela 2

226,00

226,00

 

11

Akmeņu iela 32

222,68

222,68

 

12

Bērzu ceļš 1

105,12

105,12

 

13

Bērzu ceļš 23

74,54

74,54

 

14

Lāču iela 40

500,00

500,00

 


SIA „JELGAVAS ŪDENS” uzaicina pieteikuma iesniedzēju vai pilnvaroto personu noslēgt līdzfinansējuma līgumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai sistēmai.