V kārta (09.11.2018.) (augusts-oktobris, 2018)
09 novembris 2018
Drukāt

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS
REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (augusts-oktobris, 2018)

     Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ekspluatācijā nodots līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)” id.Nr.JŪ/2017/12 (turpmāk tekstā – Līgums) 15.posms (Dzelzceļnieku un Cīruļu iela).Uz pārskata perioda (2018.gada augusts-oktobris) beigām ir pabeigti kanalizācijas ārējo inženiertīklu un ūdensapgādes ārējo inženiertīklu (turpmāk – ŪK tīkli)  izbūves darbi 16.posmā (Kārļa Praula, Mežmalas, Skuju, Dainas un Turaidas ielā), 19.posmā (Avotu, Stadiona, Robežu un Lauksaimnieku ielā), 20.posmā (Iecavas, Saules, Dalbes, Baldones un Valgundes ielā), 24.posmā (Madaru, Pārslu, Ausmas, Nākotnes, Emīla Dārziņa, Riņķa un Tērvetes ielā) pabeigti ceļa seguma atjaunošanas darbi, veiktas nepieciešamās izbūvēto sistēmu pārbaudes un tiek gatavota dokumentācija jaunizbūvēto ŪK tīklu nodošanai ekspluatācijā. Līguma 10.posmā (Stiebru, Smilgu, Sniega, Līgas, Niedru, Gārņu, Grīvas, Laipu un Dūņu ielā), 12.posmā (Maija un Egas ielā), 14.posmā (Draudzības, Kungu un Ceriņu ielā) un 28.posmā (Emburgas, Cepļu, Apšu, Upes un Līču ielā) turpinās ceļa seguma atjaunošanas darbi, izbūvēto sistēmu pārbaudes darbi un tiek gatavota dokumentācija izbūvēto ŪK tīklu nodošanai ekspluatācijā. Šajā pārskata periodā turpinās ŪK tīklu projektēšanas darbi to ielu posmiem, kuru būvniecība plānota 2019.gadā un 2020.gadā.


     Uz 2018.gada oktobra beigām ir izbūvēti 9,14 km jauni kanalizācijas ārējie inženiertīkli un 5,04 km jauni ūdensapgādes ārējie inženiertīkli, rekonstruēti 0,62 km ūdensapgādes ārējie inženiertīkli.