JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANA UN PĀRSKAITĪŠANA DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 2019. GADĀ
02 decembris 2019
Drukāt

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie noteikumi), izveidotā pieteikumu izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi līdz 2019. gada 10. jūnijam iesniegtos 158 pieteikumus, kuros pieprasītais kopējais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 41 200,00 EUR. Dokumenti no iepriekš minētajiem pieteikumiem par kanalizācijas pievada izbūvi atbilstoši Saistošo noteikumu 21.2. punktam līdz 2019. gada 01. novembrim tika saņemti no 146 pieteicējiem un atbilstoši Saistošo noteikumu 24.punktā noteiktajam, līdz 2019. gada 01. decembrim pārskaitīts Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 37 580,00 EUR apmērā sekojošiem 146 pieteicējiem par objektiem:

1.1.Daudzdzīvokļu māja (Saistošo noteikumu 6.1.punkts):

Nr.p.k.

Adrese

1

Ganību iela 3

 1.2. Vienģimeņu dzīvojamās mājas, kam izbūves darbi ir saskaņā ar novietojuma plānu (Saistošo noteikumu 6.3.punkts):

Nr.p.k.

Adrese

1

Akmeņu iela 3

2

Apšu iela 14

3

Apšu iela 15

4

Apšu iela 16

5

Apšu iela 17

6

Apšu iela 2

7

Apšu iela 22

8

Apšu iela 29

9

Apšu iela 7

10

Ausmas iela  6

11

Ausmas iela 11

12

Aveņu iela 23

13

Aveņu iela 5

14

Avotu iela 6

15

Baldones iela 4

16

Baldones iela 5

17

Baldones iela 6

18

Bebru ceļš 2

19

Brūkleņu iela 4

20

Cepļu iela 17

21

Cepļu iela 23

22

Cepļu iela 27a

23

Cepļu iela 29

24

Ceriņu iela 28

25

Dainas iela 10

26

Dainas iela 11

27

Dainas iela 12

28

Dainas iela 13

29

Dainas iela 2

30

Dainas iela 3

31

Dainas iela 6

32

Dainas iela 7

33

Dainas iela 8

34

Dalbes iela 4

35

Dambja iela 48

36

Dārza iela 27

37

Draudzības iela 1

38

Draudzības iela 11

39

Draudzības iela 3

40

Draudzības iela 7

41

Draudzības iela 9

42

Dūņu iela 32

43

Dzelzceļnieku iela 2

44

Emīla Dārziņa 33

45

Emīla Dārziņa iela 19

46

Emīla Dārziņa iela 25

47

Emburgas iela 12

48

Emburgas iela 7

49

Emburgas iela 9

50

Ganību iela 17

51

Garozas iela 42

52

Garozas iela 51

53

Gārņu iela 8

54

Griezes iela 5

55

Grīvas iela 2

56

Grīvas iela 5

57

Iecavas iela 1

58

Iecavas iela 11

59

Iecavas iela 3

60

Iecavas iela 4

61

Iecavas iela 8

62

Iecavas iela 9

63

Kārļa Praula iela 15

64

Kārļa Praula iela 3

65

Kārļa Praula iela 30

66

Kronvalda iela 21

67

Kronvalda iela 29

68

Lauksaimnieku iela 1

69

Lazdu iela 28

70

Lielupes iela 26

71

Līgas iela 6

72

Madaru iela 25

73

Madaru iela 28

74

Madaru iela 6

75

Madaru iela 8

76

Maija iela 1

77

Maija iela 3

78

Maija iela 7

79

Mežmalas iela 14

80

Mežmalas iela 16

81

Miezītes ceļš 60

82

Neretas iela 20A

83

Niedru iela 25

84

Palu iela 23

85

Palu iela 26

86

Palu iela 6

87

Parka iela 69

88

Parka iela 75

89

Pārslu iela 2

90

Pumpura iela 76

91

Pūpolu iela 10

92

Riņķa iela 12

93

Riņķa iela 16

94

Riņķa iela 23

95

Riņķa iela 27

96

Riņķa iela 31

97

Riņķa iela 35

98

Robežu iela 12

99

Robežu iela 30

100

Rogu ceļš 4C

101

Rogu ceļš 8

102

Romas iela 34

103

Rūpniecības iela 31

104

Saules iela 1

105

Saules iela 2

106

Saules iela 6

107

Saules iela 9

108

Siena ceļš 2

109

Siena ceļš 4

110

Siena ceļš 5

111

Siena ceļš 6

112

Siena ceļš 8

113

Skuju iela 10

114

Skuju iela 13

115

Smilgu iela 12

116

Smilgu iela 5

117

Smilšu iela 36

118

Smilšu iela 49

119

Smilšu iela 62

120

Sniega iela 14

121

Sniega iela 20

122

Sniega iela 26

123

Sniega iela 42

124

Sniega iela 48

125

Sniega iela 50

126

Sniega iela 52

127

Sniega iela 54

128

Sniega iela 62

129

Spāru iela 11

130

Stadiona iela 35

131

Stiebru iela 18

132

Stiebru iela 29

133

Turaidas iela 1

134

Turaidas iela 10

135

Turaidas iela 20

136

Upes iela 10

137

Upes iela 12

138

Upes iela 12a

139

Upes iela 14

140

Upes iela 22

141

Upes iela 28

142

Upes iela 30

143

Valgundes iela 2

144

Vidus iela 3

145

Viktorijas iela 22

 
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēguma izbūvei centralizētajai kanalizācijas sistēmai piešķir kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Par pieejamo Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 2020. gadā un pieteikumu iesniegšanas kārtību, SIA “JELGAVAS ŪDENS”, pēc Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada budžeta apstiprināšanas, informēs interneta mājaslapā.

Nr.p.k.

Adrese

1

Akmeņu iela 3

2

Apšu iela 14

3

Apšu iela 15

4

Apšu iela 16

5

Apšu iela 17

6

Apšu iela 2

7

Apšu iela 22

8

Apšu iela 29

9

Apšu iela 7

10

Ausmas iela  6

11

Ausmas iela 11

12

Aveņu iela 23

13

Aveņu iela 5

14

Avotu iela 6

15

Baldones iela 4

16

Baldones iela 5

17

Baldones iela 6

18

Bebru ceļš 2

19

Brūkleņu iela 4

20

Cepļu iela 17

21

Cepļu iela 23

22

Cepļu iela 27a

23

Cepļu iela 29

24

Ceriņu iela 28

25

Dainas iela 10

26

Dainas iela 11

27

Dainas iela 12

28

Dainas iela 13

29

Dainas iela 2

30

Dainas iela 3

31

Dainas iela 6

32

Dainas iela 7

33

Dainas iela 8

34

Dalbes iela 4

35

Dambja iela 48

36

Dārza iela 27

37

Draudzības iela 1

38

Draudzības iela 11

39

Draudzības iela 3

40

Draudzības iela 7

41

Draudzības iela 9

42

Dūņu iela 32

43

Dzelzceļnieku iela 2

44

Emīla Dārziņa 33

45

Emīla Dārziņa iela 19

46

Emīla Dārziņa iela 25

47

Emburgas iela 12

48

Emburgas iela 7

49

Emburgas iela 9

50

Ganību iela 17

51

Garozas iela 42

52

Garozas iela 51

53

Gārņu iela 8

54

Griezes iela 5

55

Grīvas iela 2

56

Grīvas iela 5

57

Iecavas iela 1

58

Iecavas iela 11

59

Iecavas iela 3

60

Iecavas iela 4

61

Iecavas iela 8

62

Iecavas iela 9

63

Kārļa Praula iela 15

64

Kārļa Praula iela 3

65

Kārļa Praula iela 30

66

Kronvalda iela 21

67

Kronvalda iela 29

68

Lauksaimnieku iela 1

69

Lazdu iela 28

70

Lielupes iela 26

71

Līgas iela 6

72

Madaru iela 25

73

Madaru iela 28

74

Madaru iela 6

75

Madaru iela 8

76

Maija iela 1

77

Maija iela 3

78

Maija iela 7

79

Mežmalas iela 14

80

Mežmalas iela 16

81

Miezītes ceļš 60

82

Neretas iela 20A

83

Niedru iela 25

84

Palu iela 23

85

Palu iela 26

86

Palu iela 6

87

Parka iela 69

88

Parka iela 75

89

Pārslu iela 2

90

Pumpura iela 76

91

Pūpolu iela 10

92

Riņķa iela 12

93

Riņķa iela 16

94

Riņķa iela 23

95

Riņķa iela 27

96

Riņķa iela 31

97

Riņķa iela 35

98

Robežu iela 12

99

Robežu iela 30

100

Rogu ceļš 4C

101

Rogu ceļš 8

102

Romas iela 34

103

Rūpniecības iela 31

104

Saules iela 1

105

Saules iela 2

106

Saules iela 6

107

Saules iela 9

108

Siena ceļš 2

109

Siena ceļš 4

110

Siena ceļš 5

111

Siena ceļš 6

112

Siena ceļš 8

113

Skuju iela 10

114

Skuju iela 13

115

Smilgu iela 12

116

Smilgu iela 5

117

Smilšu iela 36

118

Smilšu iela 49

119

Smilšu iela 62

120

Sniega iela 14

121

Sniega iela 20

122

Sniega iela 26

123

Sniega iela 42

124

Sniega iela 48

125

Sniega iela 50

126

Sniega iela 52

127

Sniega iela 54

128

Sniega iela 62

129

Spāru iela 11

130

Stadiona iela 35

131

Stiebru iela 18

132

Stiebru iela 29

133

Turaidas iela 1

134

Turaidas iela 10

135

Turaidas iela 20

136

Upes iela 10

137

Upes iela 12

138

Upes iela 12a

139

Upes iela 14

140

Upes iela 22

141

Upes iela 28

142

Upes iela 30

143

Valgundes iela 2

144

Vidus iela 3

145

Viktorijas iela 22