Ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves darbi 2020. gadā Jelgavas pilsētas maģistrālajās ielās
04 februāris 2020
Drukāt

Lai uzlabotu un attīstītu Jelgavas pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūru, ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējumu tiek īstenots Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/002 (turpmāk tekstā - Projekts), kura realizācijas laiks ir no 2017. gada līdz 2021. gadam, un izbūves darbi tiek veikti 33 posmos. Šogad turpinās Projekta ceturtais darbības gads, kurā notiks intensīvi būvniecības darbi pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšanas, kā arī pievadu būvniecības līdz iedzīvotāju īpašuma robežai, autotransporta kustībai intensīvi izmantojamās ielās un to posmos, piegulošās ielās un iebrauktuvēs - Rīgas, Garozas un Tērvetes ielā, Kalnciema ceļā, Lietuvas šosejā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ielās ar intensīvu satiksmi šogad plānots veikt sekojošos Projekta posmos:

Projekta posms
(būvniecības periods)

Iela,
ielas posms

21.posms

(februāris – augusts)

Rīgas iela:
Kalnciema ceļš - Izstādes iela

Garozas iela:
Rīgas iela – Pļavu iela

Vecais ceļš, Kalnciema ceļš:
Rīgas iela – Vecais ceļš

27.posms

(februāris – augusts)

 

Aroniju iela:
Zāļu iela - Rīgas iela

Strazdu iela:
Kronvalda iela – Zāļu iela

Rīgas iela:
Institūta iela - Pumpura iela

Kameņu iela

30.posms

(marts – augusts)

Kalnciema ceļš:
Vecais ceļš – Avotu iela
Robežu iela – Lielupes iela
Loka maģistrāle – Kalnciema ceļš 118D

17.posms

(jūlijs – oktobris)

Pureņu iela

Lietuvas šoseja:
Platones iela – Viskaļu iela

31.posms

(aprīlis – novembris)

Tērvetes iela:
Tērvetes iela Nr.92 - Salnas iela
Smiltnieku iela – Baložu iela
Baložu iela – Ciedru iela

SIA “JELGAVAS ŪDENS” aicina Jelgavas pilsētas iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem ievērojot satiksmes ierobežojumus, un transportlīdzekļu vadītājiem uzmanīgi sekot līdzi pagaidu ceļa zīmēm.

SIA “JELGAVAS ŪDENS” aicina Jelgavas pilsētas iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem ievērojot satiksmes ierobežojumus, un transportlīdzekļu vadītājiem uzmanīgi sekot līdzi pagaidu ceļa zīmēm.