LĒMUMS PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI (2. kārta)
24 jūlijs 2020
Drukāt

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izveidotā pieteikumu izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos 43 pieteikumus un 2020.gada 23.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 14 482,49 EUR apmērā sekojošiem 43 pieteicējiem par objektiem:

1.1. Vienģimeņu dzīvojamās mājas, kam izbūves darbi ir saskaņā ar apliecinājuma karti (Saistošo noteikumu 6.2.punkts):

Nr.p.k.

Adrese

1

Namdaru iela 8

2

Lietuvas šoseja 3B


 1.2.Vienģimeņu dzīvojamās mājas, kam izbūves darbi ir saskaņā ar pievadu novietojuma plānu (Saistošo noteikumu 6.3.punkts):

Nr.p.k.

Adrese

Nr.p.k.

Adrese

1

Aspazijas iela 10

22

Lazdu iela 8

2

Ausekļa iela 68

23

Lāču iela 9

3

Aveņu iela 27

24

Lielupes iela 22

4

Aviācijas iela 25

25

Lietuvas šoseja 3

5

Aviācijas iela 35

26

Nākotnes iela 24

6

Brīvības bulvāris 21

27

Niedru iela 4

7

Brūkleņu iela 5

28

Pogu lauku ceļš 4

8

Cepļu iela 17A

29

Priežu iela 2

9

Cukura iela 12

30

Priežu iela 5

10

Dīķa iela 14

31

Pūra ceļš 11

11

Dobeles šoseja 28

32

Rubeņu ceļš 24

12

Dobeles šoseja 58

33

Rubeņu ceļš 30

13

Dobeles šoseja 84

34

Rūpniecības iela 50

14

Garozas iela 75

35

Spāru iela 18

15

Garozas iela 86

36

Sprīdīšu iela 17

16

Garozas iela 88

37

Stiebru iela 17

17

Garozas iela 97

38

Vidus iela 33

18

Gatves iela 19

39

Viktorijas iela 2

19

Gundegas iela 5

40

Viskaļu iela 38

20

Kārklu iela 45

41

Viskaļu iela 8

21

Kūliņu ceļš 2A

 


Iesniedzējam, pēc pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūves un dokumentu iesniegšanas, kas atbilst Saistošo noteikumu 21.punktā noteiktajām prasībām, un  pēc līguma ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” par kanalizācijas pakalpojumiem noslēgšanas, ieskaita līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja kontā pašvaldības līdzfinansējumu līdz 2020. gada 01. decembrim.