Iepirkumi 2021 Drukāt

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Statuss

03.09.2021. Cenu aptauja “Saules paneļu elektrostaciju projektēšana un autoruzraudzība Lapskalna ielā 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/02 Pabeigts
22.06.2021. Cenu aptauja „Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/1 Pabeigts

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.