Aktuāli


SIA "Jelgavas ūdens" informē,ka 19.05.2022. sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem Tērvetes ielā iespējami ūdens padeves padeves pārtraukumi, posmā no Zirgu ielas līdz Rūpncības ielai.Tiks daļēji slēgta brauktuve Tērvetes ielā 40

laikā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00.


SIA "Jelgavas ūdens" atvainojas par sagādātajām neērtībām!

Meklēt

Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 jelg vest lv

pilsaimnieciba lv

Vārda dienu svin

Lita, Sibilla, Teika
PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (jūlijs-decembris, 2021) Drukāt

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ir noslēgušies visi kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas darbi.

Pārskata periodā turpinājās būvniecības garantijas periods ielu posmiem, kas nodoti ekspluatācijā, un tika veikti defektu novēršanas darbi, kā arī turpinājās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijas būvdarbi Zvejnieku ielā 10 (Projekta 13.posms), kas 2021.gada 15.decembrī tika nodoti ekspluatācijā. Līdz ar to uz pārskata perioda beigām, Projekta V kārtas ietvaros, pabeigti visi plānotie būvdarbi, un tiem uzsākās vai turpinās garantijas periods.

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai”, dzīvojamo māju īpašnieki, šajā gadā līdz 2021. gada 01. jūnijam, varēja iesniegt SIA “JELGAVAS ŪDENS” pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas bija saistoši Projekta V kārtā iekļauto adrešu iedzīvotājiem, kas arī veicināja iedzīvotāju aktivitāti, pieslēdzot savus īpašumus pie jaunizbūvētajiem kanalizācijas tīkliem.

Projekta V kārtas ietvaros izbūvēti un rekonstruēti 83,49 km garumā 100 ielu posmos.