Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 jelg vest lv

pilsaimnieciba lv

Cenu aptauja “Apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED Jaunais ceļš 11, Jelgava”, ID Nr. JŪ/2022/01 Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

2. Iepirkuma priekšmets: Cenu aptauja “Apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED Jaunais ceļš 11, Jelgava”.

3. Iepirkuma identifikācijas numurs: JŪ/2022/01.

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 25. aprīlim plkst. 10:00 SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iesniedzot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ar norādi “Piedāvājums Cenu aptaujai “Apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED Jaunais ceļš 11, Jelgava”, ID Nr. JŪ/2022/01, neatvērt līdz 2022. gada 25. aprīlim plkst. 10:00”.

Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ.

5. Paredzamā Līguma summa: EUR 8 000,00 (bez PVN).

6. Cenu aptaujas dokumenti: Uzaicinājums cenu aptaujai un pielikumi 1.-2. (Word formātā).

7. Ar visiem cenu aptaujas dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja vietnē https://www.ju.lv, sadaļā Iepirkumi - 2022. gads.

8. Kontaktpersona:

Iepirkuma jautājumos:

  • SIA "JELGAVAS ŪDENS" Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode
  • Tālr. +371 26563119
  • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu


Tehniskos jautājumos:

 

PAZIŅOJUMS
par cenu aptaujas “Apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED Jaunais ceļš 11, Jelgava”,
ID Nr.JŪ/2022/01 rezultātiem


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ. Nr.41703001321, adrese Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63023575,  e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tīmekļvietne www.ju.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2022/01

Iepirkuma nosaukums: cenu aptauja “Apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED Jaunais ceļš 11, Jelgava”

Līguma veids: piegāde

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums

Pretendents ar kuru noslēgts līgums: SIA “Mītavas Elektra”, reģistrācijas Nr.43603009810, adrese: Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001

Piedāvātā piegādes kopējā cena: EUR 5 531,96 (pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro un 96 euro centi) bez PVN

Līguma slēgšanas datums: 2022. gada 25. maijs