Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 pilsaimnieciba lv new

Iepirkums “Saules paneļu elektrostaciju izbūve Lapskalna iela 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgava” ID Nr. JŪ/2022/05 Drukāt

1. Pasūtītājs

SIA „JELGAVAS ŪDENS”
Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija
Reģ. Nr.41703001321
Telefons: +371 63023575
E – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Tīmekļvietne: https://www.ju.lv/
Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa: https://ju.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=505&Itemid=58
Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3269
Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83880 (turpmāk – Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti)

2. Iepirkuma priekšmets ir saules paneļu elektrostaciju izbūve, kas ietver visu nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādi, uzstādīšanu, pārbaudi, palaišanu un elektrokabeļu izbūvi Lapskalna ielā 22 (249kW) un Jaunais ceļš 11 (249kW), Jelgavā.

3. Iepirkuma identifikācijas numurs: JŪ/2022/05.

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 25.jūlija plkst.10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv). Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Pretendentu Piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

5. Iepirkuma līguma plānotais izpildes termiņš ir 12 mēneši no Līguma noslēgšanas.

6. Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti.

7. Kontaktpersona:

Iepirkuma jautājumos:

  • SIA "JELGAVAS ŪDENS" Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode;
  • Tālr. +371 26563119;
  • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Tehniskos jautājumos:

 

PAZIŅOJUMS
Par Iepirkuma „Saules paneļu elektrostaciju izbūve Lapskalna iela 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgava” (ID Nr. JŪ/2022/05) rezultātiem

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ. Nr.41703001321, adrese Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63023575,  e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tīmekļvietne www.ju.lv.

Iepirkuma identifikācijas numurs: JŪ/2022/05

Iepirkuma nosaukums: „Saules paneļu elektrostaciju izbūve Lapskalna iela 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgava”

Līguma veids: būvdarbi

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 45000000-7 (celtniecības darbi)

Pretendents ar kuru noslēgts līgums: SIA “AJ Power” reģistrācijas Nr. 40103780693, adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048

Līgumcena (bez PVN): pēc aritmētisko kļūdu labošanas ir EUR 638 383,87 (seši simti trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro un 87 euro centi)

Lēmuma pieņemšanas datums: 2022. gada 1. augusts

Līguma noslēgšanas datums: 2022. gada 30. augusts

Līgums: pdf icon