Par tiešo norēķinu apkalpošanas izmaksām
30 jūnijs 2022
Drukāt

SIA „JELGAVAS ŪDENS” informē, ka no 2022.gada 1.augusta tiek paaugstinātas rēķinu apkalpošanas izmaksas par tiešo maksājumu saņemšanu no viena dzīvojamās mājas īpašnieka, kas turpmāk būs EUR 2,95 un pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 0,62, kopā EUR 3,57.

Aicinām klientus pievērst uzmanību izmaiņām!