PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (jūlijs-novembris, 2022) Drukāt

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros pārskata periodā turpinājās būvniecības garantijas periods, kas Projekta II posmu grupas posmu būvdarbiem ir līdz 28.11.2022. un III posmu grupas posmu būvdarbiem turpināsies līdz 15.12.2024.

Kā katru gadu, SIA “JELGAVAS ŪDENS” februāra beigās, marta sākumā uzrunāja ar paziņojumiem pastkastītēs Projekta V kārtā iekļauto adrešu iedzīvotājus, kas līdz šim nebija pieslēguši savus īpašumus centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Uz šī gada aicinājumu pieslēgt savus īpašumus centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, izmantojot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu, atsaucās 110 adrešu iedzīvotāji.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums, kas tiek piešķirts pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai” un SIA “JELGAVAS ŪDENS” komunikācija ar Jelgavas valstspilsētas iedzīvotājiem veicināja sasniegt Projekta V kārtas iznākuma rādītāju, kas uz 2022. gada 31. oktobri ir 3187 kanalizācijas pakalpojumam pieslēgtie iedzīvotāji (Projektā noteiktais iznākuma rādītājs – 2858 iedzīvotāji).