Iepirkumi 2017
Filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)”, id.Nr. JŪ/2017/12 15889
2 “Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”. Nr. JŪ/2017/11 14299
3 “Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”. Nr. JŪ/2017/10 14144
4 “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms)”, id.Nr. JŪ/2017/09 13821
5 “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms)”, ID Nr. JŪ/2017/06 16112
6 “Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (7.-33.posms)”” ID Nr. JŪ/2017/07 14814
7 UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Elektroenerģijas iegāde”, ID Nr. JŪ/2017/08 14308
8 UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā, II kārta”, ID Nr. JU/2017/3 13218
9 UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38”, ID Nr. JU/2017/4 13413
10 Iepirkumi 2017 96815
11 Cenu aptauja „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2017/2 361
12 “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)”, ID JŪ/2017/05 28258