Iepirkumi 2017
Filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)”, id.Nr. JŪ/2017/12 19505
2 “Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”. Nr. JŪ/2017/11 17818
3 “Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”. Nr. JŪ/2017/10 17519
4 “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms)”, id.Nr. JŪ/2017/09 17145
5 “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms)”, ID Nr. JŪ/2017/06 19342
6 “Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (7.-33.posms)”” ID Nr. JŪ/2017/07 17973
7 UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Elektroenerģijas iegāde”, ID Nr. JŪ/2017/08 17589
8 UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā, II kārta”, ID Nr. JU/2017/3 16335
9 UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38”, ID Nr. JU/2017/4 16550
10 Iepirkumi 2017 117652
11 Cenu aptauja „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2017/2 465
12 “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)”, ID JŪ/2017/05 45959