Vārda dienu svin

Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna
V kārta
Grozījumi līgumā par Eiropas Savienības fonda projektu ar CFLA Drukāt

Grozījumi līgumā par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā,
V kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/002 (turpmāk – Projekts) 

Nr. p.k.

Līguma grozījumu datums

Piezīmes

1

28.12.2017.

Precizētas  attiecināmās izmaksas, kas ir KF finansējums 74,02,% no  attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 12 726 887,00.

Precizēti kopējie neattiecināmie izdevumi EUR 10 755 984,11.

Precizēts Līguma 2.pielikums.

2

19.06.2018.

Precizēts Projekta darbības īstenošanas laiks, kas pēc Līguma noslēgšanas ir 84 mēneši.

Precizēts Līguma 2.pielikums.

Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim.

3

27.04.2020.

Precizēti Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti pēc visu posmu būvprojektu izstrādes, precizēts Projekta Finansēšanas plāns atbilstoši aktuālajai Projekta finansēšanas situācijai, precizēts Projekta budžeta kopsavilkums. Projekta kopējie izdevumi pēc līguma „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)” (Nr.JŪ/2017/05) realizācijas.

4

04.02.2021.

Precizēts Projekta īstenošanas laika grafiks un Finansēšanas plāns aktualizēts atbilstoši Būvdarbu līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)” Nr.JŪ/2017/12 Vienošanās nr.6, kas paredz Būvdarbu līguma 13.posma, kā arī visa Būvdarbu līguma izpildes laika pagarināšanu no 01.12.2020. uz 09.02.2021. un Būvuzraudzības līguma “Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (7.-33.posms)”” Nr.JŪ/2017/07 Vienošanās Nr.1.Precizēts pasākumam "Informācija internetā" norādīto publikāciju skaits, ņemot vērā veiktos grozījumus 38.1. punktā SAM MKN Nr.403 (21.06.2016.), grozījumi Nr.316 (26.05.2020.).

 

Nr.

p.k.

Līguma grozījumu datums

Piezīmes

1

28.12.2017.

Precizētas  attiecināmās izmaksas, kas ir KF finansējums 74,02,% no  attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 12 726 887,00.

Precizēti kopējie neattiecināmie izdevumi EUR 10 755 984,11.

Precizēts Līguma 2.pielikums.

2

19.06.2018.

Precizēts Projekta darbības īstenošanas laiks, kas pēc Līguma noslēgšanas ir 84 mēneši.

Precizēts Līguma 2.pielikums.

Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim.

3

27.04.2020.

Precizēti Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti pēc visu posmu būvprojektu izstrādes, precizēts Projekta Finansēšanas plāns atbilstoši aktuālajai Projekta finansēšanas situācijai, precizēts Projekta budžeta kopsavilkums. Projekta kopējie izdevumi pēc līguma „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)” (Nr.JŪ/2017/05) realizācijas.

4

04.02.2021.

Precizēts Projekta īstenošanas laika grafiks un Finansēšanas plāns aktualizēts atbilstoši Būvdarbu līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)” Nr.JŪ/2017/12 Vienošanās nr.6, kas paredz Būvdarbu līguma 13.posma, kā arī visa Būvdarbu līguma izpildes laika pagarināšanu no 01.12.2020. uz 09.02.2021. un Būvuzraudzības līguma “Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (7.-33.posms)”” Nr.JŪ/2017/07 Vienošanās Nr.1.Precizēts pasākumam "Informācija internetā" norādīto publikāciju skaits, ņemot vērā veiktos grozījumus 38.1. punktā SAM MKN Nr.403 (21.06.2016.), grozījumi Nr.316 (26.05.2020.).

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

6 lapa no 27