Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 pilsaimnieciba lv new

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekti
Parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projektu “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.4.2.2.0/21/A/087 Drukāt

NAP_EU_REACT_EU.png

SIA “JELGAVAS ŪDENS” 2022. gadā  03. maijā ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru un plāno īstenot projektu “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 4.2.2.0/21/A/087, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF)  līdzekļus.

Projekts tiks realizēts saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumiem Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumiem".

Projekta pamatmērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu SIA "JELGAVAS ŪDENS" infrastruktūrā Lapskalna ielā 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgavā, īstenojot atjaunojamo energoresursu ražojošu tehnoloģiju uzstādīšanu un energoefektīvāku iekārtu montāžu.

Projekta ietvaros plānoti šādi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:

  • Notekūdens attīrīšanas ietaišu (turpmāk - NAI) Aerācijas sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana (Kompresoru ēkā) (piegāde, uzstādīšana) - Aerācijas gaisa pūtēju (kompresoru) nomaiņa, automātiski regulējošu vārstu uzstādīšana, frekvenču pārveidotāju nomaiņa, gaisa masas mērītāju aku uzstādīšana, ietaupītā enerģija gadā - 210,240 MWh/gadā;
  • Ūdens sagatavošanas ietaišu (turpmāk - ŪSI) teritorijas apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšana (piegāde, uzstādīšana) - Nomainīt teritorijas apgaismojuma (26*275W) gaismekļus uz LED (80W), ietaupītā enerģija gadā - 20,280 MWh/gadā;
  • NAI energoefektivitātes paaugstināšana (darbi) - Saules paneļu elektrostaciju būvniecība, saražotā enerģija - 215157 kWh/gadā. Visa saražotā enerģija tiks izmantota pašpatēriņam;
  • ŪSI energoefektivitātes paaugstināšana (darbi) - Saules paneļu elektrostaciju būvniecība, saražotā enerģija - 220799 kWh/gadā. Visa saražotā enerģija tiks izmantota pašpatēriņam.


Projekta kopējie izdevumi 1 638 632,60 EUR (viens miljons seši simti trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit divi eiro un 60 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumiem  1 355 293,81 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs eiro un 81 cents). ERAF finansējums ir 84,95 % no attiecināmiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 151 293,81 EUR (viens miljons viens simts piecdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit trīs eiro un 81 cents).

Projektu plānots realizēt līdz 2023. gada 31. decembrim.