Tehniskā infrastruktūra Rubeņa ceļa teritorijā
Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā (jūlijs-decembris, 2023)
10 janvāris 2024
Drukāt

Pārskata periodā, pamatojoties uz 2022. gada 18. martā starp Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un SIA “JELGAVAS ŪDENS” noslēgto Sadarbības līgumu par Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu, veikti ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi Rubeņu ceļa piebraucamā ceļā un jaunveidojamās ielas no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam nodalījuma joslā Lielupes industriālā parka (LIP) teritorijā, Jelgavā.

Būvniecības laikā LIP ceļā Nr. 1 (Pavītolu ielā) un LIP ceļā Nr.2 (Gaujas ielā) tika izbūvēti ūdensapgādes tīkli ar kopējo tīklu garumu 638,5 m un sadzīves kanalizācijas tīkli  - 633,5 m, kā arī veikta esošo ūdensapgādes tīklu un sadzīves kanalizācijas tīklu demontāža:

Nr.p.k.

Ceļa Nr. / Ielas nosaukums

Izbūvētie tīkli (m)

Ūdensapgāde

Sadzīves kanalizācija

1

Nr.1 / Pavītolu iela

438.2

425.4

2

Nr.2 / Gaujas iela

200.3

208.1

Kopā:

638.5

633.5


Uz doto brīdī ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības darbi ir pabeigti un tiek gatavota dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.

 
Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā (janvāris-jūnijs, 2023)
29 jūnijs 2023
Drukāt

Pārskata periodā, pamatojoties uz 2022. gada 18. martā starp Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un SIA “JELGAVAS ŪDENS” noslēgto Sadarbības līgumu par Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu, kura ietvaros plānoti arī ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi Rubeņu ceļa piebraucamā ceļā un jaunveidojamās ielas no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam nodalījuma joslā Lielupes industriālā parka teritorijā, Jelgavā, SIA “JELGAVAS ŪDENS” kā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sadarbības partneris, kopā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību ir noslēdzis visus Projekta ietvaros plānotos līgumus ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbiem, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem par kopējo summu EUR 465 124,86 bez PVN:

Nr. p k.

Līgums

Līguma izpildītāja nosaukums

Līguma

datums

Līguma summa bez PVN, EUR

1

Būvdarbi

SIA “DSM Meistari”

08.05.2023.

452 224,86

2

Būvuzraudzība

SIA “Jurēvičs un partneri”

10.05.2023.

9 700,00

3

Autoruzraudzība

SIA “3C”

19.05.2023.

3 200,00

Kopā

465 124,86

Ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūves termiņš noteikts 2023. gada 01. novembris.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 2