Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 pilsaimnieciba lv new

Tehniskā infrastruktūra Rubeņa ceļa teritorijā
Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā (jūlijs-decembris, 2023)
10 janvāris 2024
Drukāt

Pārskata periodā, pamatojoties uz 2022. gada 18. martā starp Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un SIA “JELGAVAS ŪDENS” noslēgto Sadarbības līgumu par Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu, veikti ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi Rubeņu ceļa piebraucamā ceļā un jaunveidojamās ielas no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam nodalījuma joslā Lielupes industriālā parka (LIP) teritorijā, Jelgavā.

Būvniecības laikā LIP ceļā Nr. 1 (Pavītolu ielā) un LIP ceļā Nr.2 (Gaujas ielā) tika izbūvēti ūdensapgādes tīkli ar kopējo tīklu garumu 638,5 m un sadzīves kanalizācijas tīkli  - 633,5 m, kā arī veikta esošo ūdensapgādes tīklu un sadzīves kanalizācijas tīklu demontāža:

Nr.p.k.

Ceļa Nr. / Ielas nosaukums

Izbūvētie tīkli (m)

Ūdensapgāde

Sadzīves kanalizācija

1

Nr.1 / Pavītolu iela

438.2

425.4

2

Nr.2 / Gaujas iela

200.3

208.1

Kopā:

638.5

633.5


Uz doto brīdī ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības darbi ir pabeigti un tiek gatavota dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.