Iepirkumi 2013


Darbinieku veselības apdrošināšana, ID Nr. JŪ/2016/01 Drukāt

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

1. Pasūtītājs: SIA ,,JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.  

2. Iepirkuma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana.

3. Līguma izpildes termiņš: no 2016.gada 01.marta līdz 2017.gada 28.februārim.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2016/01.

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 26.februārim plkst.14:00.

6. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana:

6.1. uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai ar pielikumiem ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.ju.lv (Uzaicinājums; Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2 ).

6.2. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV3001, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00 līdz 2016. gada 26.februāra plkst.14:00.

6.3.Pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu informāciju var saņemt elektroniski, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

7. Kontaktpersona: Finanšu direktore Indra Bērziņa, tālr.63007071, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

 

Paziņojums par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, identifikācijas Nr.JŪ/2016/01, rezultātiem

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2016/01, uzvarētāju atzīta AAS „Gjensidige Baltic”, reģ.Nr.50003210451, ar līgumcenu EUR 16’488,96 (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi un96/100 Euro), jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām.


Paziņojums par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana, identifikācijas Nr.JŪ/2016/01, rezultātiem

 

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2016/01, uzvarētāju atzīta AAS „Gjensidige Baltic”, reģ.Nr.50003210451, ar līgumcenu EUR 16’488,96 (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi un96/100 Euro), jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām.

 

 
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU
29 aprīlis 2013
Drukāt

ju

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Publikācijas datums:

2013. gada 29. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

KF/PĪG/2013/02

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas būvinženieris Arnis Birzmalis

Tālrunis:

63007119

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta” (id.Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010)

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa –KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, izstrādāto Tehnisko projektu un atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā

Nolikums un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 10. jūnijam plkst. 13:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

- Nolikums

- A pielikums:_Tehniskā specifikācija;

- B pielikums: Tehniskais projekts;

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne.

- Papildus informācija Nr.1;

- Nolikums ar precizējumiem;

- Finanšu piedāvājuma veidne ar precizējumiem.

- Atbilde uz piegādātāju jautājumiem Nr.1

- Papildus informācija Nr.2;

- Nolikums ar grozījumiem no 23.05.2013.;

- Tehniskā specifikācija ar grozījumiem no 23.05.2013.;

- Finanšu piedāvājuma veidne ar grozījumiem no 23.05.2013.

- Atbilde uz pretendenta jautājumiem Nr.2.

- Papildus informācija Nr.3.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols.

- Atbilde uz pretendentu jautājumiem Nr.3

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 SIA "Ostas celtnieks"

Piedāvātā līgumcena:

 1 249 669,14 LVL (bez PVN)

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

 24.07.2013.

projektu ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA jELGAVĀ, III KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU
22 aprīlis 2013
Drukāt

ju

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Publikācijas datums:

2013. gada 22. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

KF/PĪG/2012/03

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode

Tālrunis:

63007102

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta” (id.Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010)

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta III kārtas būvuzraudzība”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju jāveic Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta III kārtas būvuzraudzība

Nolikums un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 24. maijam plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

-          Nolikums;

-          A pielikums: Tehniskā specifikācija būvuzraudzībai;

-          C pielikums: Iepirkuma līguma projekts;

-          D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne;

-          D10 pielikums: Tehniskā specifikācija būvdarbiem;

-          D11 pielikums: Tehniskie projekti.

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 SIA „BaltLine Globe”

Piedāvātā līgumcena:

 13 750,04 LVL

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

 24.07.2013.

projektu ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA jELGAVĀ, III KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.


 
PAZIŅOJUMS Drukāt

ju

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJU

Publikācijas datums:

2013. gada 14.jūnijā

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

JŪ/PĪG/2013/03

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas būvinženieris Arnis Birzmalis

Tālrunis:

63007119

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dambja ielā, Jelgavā” Id.Nr.JŪ/PĪG/2013/03

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izstrādātajam Tehniskajam projektam jāveic sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Dambja ielā posmā no Rūpniecības ielas līdz Aspazijas ielai projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dambja ielā, Jelgavā” ietvaros.

Cenu aptaujas dokumentācija un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 05. jūlijam plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā

Iepirkuma dokumentācija:

- Uzaicinājums;

-  Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskais projekts.

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 Cenu aptauja pārtraukta

Piedāvātā līgumcena:

 

 25.07.2013.

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

 

projektu ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA jELGAVĀ, III KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJU Drukāt

ju       PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJU

Publikācijas datums:

2013. gada 11. martā

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

JŪ/PĪG/2013/01

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode

Tālrunis:

63007102

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ROMAS IELĀ (DZ.M.80,82), JELGAVĀ”” Id.Nr.JŪ/PĪG/2013/01

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic tehniskā projekta izstrāde projektam „ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ROMAS IELĀ (DZ.M.80,82), JELGAVĀ” un autoruzraudzība visā projekta realizācijas laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Cenu aptaujas dokumentācija un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 20. martam plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā

Iepirkuma dokumentācija:

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

SIA „Belss”

Piedāvātā līgumcena:

642.00 Ls (bez PVN)

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

21.03.2013.

projektu ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA jELGAVĀ, III KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 2