Uzaicinājums noslēgt līgumu par līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvei Drukāt

Ar šo paziņojam, ka, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. lēmumu Nr.3/4 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”, izveidotā iesniegumu izvērtēšanas komisija 2015.gada 30.jūnijā ir izvērtējusi iesniegto iesniegumu un ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu objektam:
1. Kadiķu ceļš 1, 1E, 1A, 1F, 1G, 1I, 3A, Jelgava (iesniegums Nr.02-02/940).

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. lēmumu Nr.3/4 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” apstiprināto noteikumu 11.punktu SIA „JELGAVAS ŪDENS” organizē iepirkuma procedūru par ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvi un būvuzraudzību, iekļaujot iepirkuma komisijā pašvaldības pārstāvi un iesnieguma iesniedzēju pārstāvi.

SIA „JELGAVAS ŪDENS” lūdz ierasties minētā objekta līdzfinansētāju pārstāvi Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, lai noslēgtu līgumu par līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē un piedalītos iepirkuma komisijās.