Paziņojums par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamo automašīnu pārdošanu izsolē Drukāt

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģistrācijas numurs: 41703001321, paziņo par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamo automašīnu pārdošanu izsolē:

1.Traktors – T150K (valsts reģ. NR. T3951LC; izlaiduma gads – 1987. g.; reģistrācijas apliecības Nr. A199037., degvielas tips - dīzeļdegviela, krāsa – balta ar brūnu; motorstundas - 4000; tehniskā apskate – nav). Kustamās mantas atrašanās vieta Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.

Traktora nosacītā cena (tai skaitā PVN) ir 1185,80 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit pieci eiro un 80 centi).

Nodrošinājuma nauda - 10% no Traktora nosacītās cenas, t.i., EUR 118, 58 (viens simts astoņpadsmit eiro, 58 centi).

2.Automašīna GAZ 5312 (valsts reģ. Nr. BZ9136; izlaiduma gads – 1991. g.; šasijas Nr. XTH531200M1368560; degvielas tips - benzīns, pašmasa - 4000kg; pilna masa - 7400kg; krāsa - zila; tehniskā apskate - nav). Kustamās mantas atrašanās vieta Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.

Automašīnas nosacītā cena (tai skaitā PVN) ir 605,00 EUR (seši simti pieci eiro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda - 10% no automašīnas nosacītās cenas, t.i., EUR 60,05 (sešdesmit eiro, 05 centi).

3.Automašīna GAZ 5312 (valsts reģ. Nr. BZ9131; izlaiduma gads – 1989. g.; šasijas Nr. XTH531200K1202963; degvielas tips - benzīns, pašmasa - 4100kg; pilna masa - 7400kg; krāsa - zila; tehniskā apskate - nav). Kustamās mantas atrašanās vieta Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.

Automašīnas nosacītā cena (tai skaitā PVN) ir 726,00 EUR (septiņi simti divdesmit seši eiro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda - 10% no automašīnas nosacītās cenas, t.i., EUR 72.60 (septiņdesmit divi eiro, 60 centi).

Ar automašīnu tehnisko stāvokli un komplektāciju var iepazīties visas ieinteresētās personas iepriekš piesakoties pa tel.63007110, vai 63007114.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiek 2017.gada 07.decembrī plkst.14:00 SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, Projektu īstenošanas grupas telpās.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2017.gada 06.decembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumus var saņemt SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, pie juristes Zanes Eidas darba laikā, tālrunis uzziņām: 63007118.

Nodrošinājuma nauda - 10% no automašīnas nosacītās cenas ir jāieskaita SIA „JELGAVAS ŪDENS” bankas norēķinu kontā Nr. LV57HABA0551004590971, SWEDBANK AS ne vēlāk kā vienu dienu pirms izsoles. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja uz izsoles brīdi attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Piedāvātā augstākā nosolītā summa par Automašīnu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 7 dienu laikā no izsoles dienas.