PABEIGTI DARBI AVIĀCIJAS, GAROZAS, CUKURA, VECO STRĒLNIEKU, BRĪVĪBAS BLV. (14.POSMS)
30 augusts 2011
DrukātPABEIGTI DARBI AVIĀCIJAS, GAROZAS, CUKURA, VECO STRĒLNIEKU, BRĪVĪBAS BLV. (14.POSMS)

Projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”

Darbus Aviācijas, Garozas, Cukura, Veco Strēlnieku ielas, Brīvības bulvāris (14.posms) projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai veica Uzņēmējs SIA „NORMA-S”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs O.Suveizda, Autoruzraudzību veica SIA „BELSS”. Būvuzraudzību veica SIA „ASMĀRA”.

Uzņēmējs veica maģistrālo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un būvniecību Aviācijas, Garozas, Cukura, Veco Strēlnieku ielā un Brīvības bulvārī.

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAV’Ā, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!