Iepirkumi 2022 Drukāt

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Statuss

16.06.2022. Iepirkums “Saules paneļu elektrostaciju izbūve Lapskalna iela 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgava” ID Nr. JŪ/2022/05 Aktīvs
01.06.2022. Atklāts konkurss „Elektroenerģijas piegāde”, ID. Nr.JŪ/2022/07 Aktīvs
02.05.2022. Cenu aptauja “Elektroenerģijas piegāde”, ID Nr.JŪ/2022/04
Pabeigts
22.04.2022. Iepirkums “Gaisa pūtēju un apsaistes iekārtu piegāde un nomaiņa Jelgavas valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Lapskalna iela 22, Jelgava” ID Nr. JŪ/2022/03 Aktīvs
01.04.2022. Cenu aptauja “Elektroenerģijas iegāde”, ID Nr.JŪ/2022/02 Pārtraukts
22.03.2022. Cenu aptauja “Apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED Jaunais ceļš 11, Jelgava”, ID Nr. JŪ/2022/01 Pabeigts

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.