Iepirkumi 2015 Drukāt

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Statuss

02.12.2015. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai JŪ/PĪG/2015/17 - Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 5.posms Olaines, Kronvalda, Akmeņu, Pumpura ielas”.

Pabeigts

02.12.2015.

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai Nr JŪ/PĪG/2015/16 - Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 4.posms Bērzu ceļš”.

Pabeigts

02.12.2015. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai JŪ/PĪG/2015/15  - “Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 3.posms Lāču iela”.

Pabeigts

02.12.2015. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai JŪ/PĪG/2015/14 - Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 2.posms Rudens iela”.

Pabeigts

02.12.2015. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai JŪ/PĪG/2015/13 - Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 1.posms Smilšu iela”.

Pabeigts

02.09.2015.

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai Nr. JŪ/2015/12 "Saimnieciski - fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 8, 10, 12 un 14, Jelgavā"

Pabeigts

13.08.2015.

Paziņojums par cenu aptaujas cenu aptaujas „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā””, ID Nr. JŪ/2015/07, rezultātiem

Pabeigts

31.07.2015. 

 CENU APTAUJA “BŪVUZRAUDZĪBAS DARBU VEIKŠANA OBJEKTAM “KANALIZĀCIJAS IELAS TĪKLA UN TO PIESLĒGUMA VIETU IZBŪVE KADIĶU CEĻĀ POSMĀ NR. 1, 1E, 1A, 1F, 1G, 1I, 3A, JELGAVĀ””, ID NR. JŪ/JD/2015/11

Pabeigts

31.07.2015.

 CENU APTAUJA “KANALIZĀCIJAS IELAS TĪKLA UN TO PIESLĒGUMA VIETU IZBŪVE KADIĶU CEĻĀ POSMĀ NR. 1, 1E, 1A, 1F, 1G, 1I, 3A, JELGAVĀ”, ID NR. JŪ/JD/2015/10

Pabeigts

28.07.2015.

Cenu aptauja "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”  ID Nr. JŪ/2015/07.

  Pabeigts

03.07.2015.

Cenu aptauja “Būvuzraudzības darbu veikšana objektam “Kanalizācijas ielas tīkla un to pieslēguma vietu izbūve Kadiķu ceļā posmā Nr. 1, 1E, 1A, 1F, 1G, 1I, 3A, Jelgavā””, ID Nr. JŪ/JD/2015/09

Pārtraukts

03.07.2015.

Cenu aptauja “Kanalizācijas ielas tīkla un to pieslēguma vietu izbūve Kadiķu ceļā posmā Nr. 1, 1E, 1A, 1F, 1G, 1I, 3A, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/JD/2015/08

Pārtraukts

03.06.2015.

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta”,(id.Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/005)
Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, Platones iela 28A, Jelgava

Pabeigts

22.04.2015.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 8, 10, 12 un 14, Jelgavā” ID Nr. JŪ/2015/06.

Pabeigts

22.04.2015.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, un 38, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2015/05

Pabeigts

07.04.2015.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 8, 10, 12 un 14, Jelgavā, ID Nr. JŪ/2015/03

Pārtraukts

07.04.2015.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, un 38, Jelgavā, ID Nr. JŪ/2015/02

Pārtraukts

07.04.2015.

Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēgums Pulkveža Brieža ielā, Jelgavā, ID Nr. JŪ/2015/04

Pabeigts

24.03.2015.

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6.posms), ID Nr.KF/PĪG/2015/01

Pabeigts

11.03.2015.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta IV kārtas būvuzraudzība, ID Nr.KF/PĪG/2015/02

Pabeigts

28.01.2015.

Darbinieku veselības apdrošināšana, ID Nr. JŪ/2015/01

Pabeigts

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.