Iepirkumi 2016 Drukāt

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Statuss

13.12.2016.

“Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)”, Iepirkuma id.Nr. JŪ/2016/03"

Pārtraukts
30.11.2016

“Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, Jelgavā,
V kārta” (1.-6.posms)””, Iepirkuma id.Nr. JŪ/2016/05


Pabeigts

25.07.2016.

Cenu aptauja „Kanalizācijas tīkla izbūve Aroniju iela, Jelgavā”, ID Nr. 06-35/14

Pabeigts

25.07.2016.

Cenu aptauja „Būvuzraudzības darbu veikšana objektam „Kanalizācijas tīkla izbūve Aroniju ielā, Jelgavā””, ID Nr.06-35/17

Pabeigts

25.07.2016.

Cenu aptauja „Ūdensapgādes tīkla izbūve Parka ielā, Jelgavā”, ID Nr. 06-35/15

Pabeigts

25.07.2016.

Cenu aptaujā „Būvuzraudzības darbu veikšana objektam „Ūdensapgādes tīkla izbūve Parka ielā, Jelgavā””, ID Nr.06-35/18

Pabeigts

25.07.2016.

Cenu aptaujā „Ūdensapgādes tīkla izbūve Vidus ielā, Jelgavā”, ID Nr. 06-35/16

Pabeigts

25.07.2016.

Cenu aptaujā „Būvuzraudzības darbu veikšana objektam „Ūdensapgādes tīkla izbūve Vidus ielā, Jelgavā””, ID Nr.06-35/19

Pabeigts

25.07.2016.

Cenu aptaujā „Ūdensapgādes tīkla izbūve Vīgriežu ielā, Jelgavā”, ID Nr. 06-35/13

Pabeigts

25.07.2016.

Cenu aptaujā „Būvuzraudzības darbu veikšana objektam „Ūdensapgādes tīkla izbūve Vīgriežu ielā, Jelgavā””, ID Nr.06-35/20

Pabeigts

24.03.2016.

Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgšana Dambja ielā, Jelgavas pilsētā”. ID JŪ/2016/02.

Pabeigts

18.02.2016.

Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Jelgavas pilsētā, 6.posms Atmodas, A.Brigaderes, Gundegas iela un Bebru ceļš”. ID JŪ/PĪG/2016/01

Pabeigts

16.02.2016.

Darbinieku veselības apdrošināšana, ID Nr. JŪ/2016/01

Pabeigts

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.