Skaitītāja maiņa, uzstādīšana/mezgla izbūve Drukāt

Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa un plombēšana/komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve

Saskaņā ar spēka esošiem normatīvajiem aktiem SIA “JELGAVAS ŪDENS” no 01.01.2016. par saviem līdzekļiem nodrošina komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu.

Savukārt Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10. panta (1).daļas 1. un 2. punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam ir pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai, kā arī pienākums nodrošināt netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu, kā arī aizsargāt komercuzskaites mēraparāta mezglu un komercuzskaites mēraparātu no bojājumiem.

Lai SIA “JELGAVAS ŪDENS” nomainītu, uzstādītu komercuzskaites mēraparātu vai izbūvētu komercuzskaites mēraparāta mezglu, jāvēršas ar rakstisku iesniegumu Abonentu apkalpošanas daļā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, vai jānosūta pieteikumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , vai jāsaskaņo komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas, komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūves vai nomaiņas laikus pa tālruni: +371 63007698, mob.tālr. +371 25409642

Iesnieguma veidlapas juridiskām personām:

Iesnieguma veidlapas fiziskām personām:

SIA „JELGAVAS ŪDENS” sniedz komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.

Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši apstiprinātājiem izcenojumiem un visus papildus izdevumus (materiālus, papildus izmantotu transportu vai papildus veiktos darbus)  jāapmaksā atbilstoši sastādītajam aktam par izpildītajiem darbiem.

Nr. p.k.

Pakalpojums

SIA „JELGAVAS ŪDENS” darba laikā

Bez PVN (EUR)

PVN 21%
(EUR)

Ar PVN
(EUR)

1.

Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve.
Nepieciešamais laiks - līdz 30 min.

16,29

3,42

19,71

2.

Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve
Nepieciešamais laiks - līdz 60 min.

32,59

6,84

39,43


Pakalpojumu lietotāja pienākums par saviem līdzekļiem nodrošināt papildus ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu/uzstādīšanu un plombēšanu, kā arī uzskaites mēraparāta mezgla izbūvi.

Papildus ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa/uzstādīšana un plombēšana

Veicot ūdens uzskaites mezgla plombēšanu, SIA „JELGAVAS ŪDENS” nodrošina arī ūdens patēriņa skaitītāju DN 15-50 uzstādīšanu un nomaiņu.

Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši apstiprinātājiem izcenojumiem, iepriekš iekasējot priekšapmaksu.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas ar rakstisku iesniegumu pie Biroja administratores, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, vai jānosūta pieteikumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Pieteikuma veidlapas: juridiskām perosonām WinWordIcon fiziskām perosonām WinWordIcon

Pirms pakalpojuma saņemšanas nepieciešams veikt priekšapmaksu vienā no SIA „JELGAVAS ŪDENS” norēķinu kontiem:

Bankas rekvizīti:

Swedbanka AS LV57HABA0551004590971
SEB banka AS LV23UNLA0008000508108
Citadele banka AS
LV25PARX0012518850001
Luminor banka AS  (DNB) LV08RIKO0002013071807

 

Veicot priekšapmaksu par pakalpojumu, obligāti norādāma objekta adrese un pakalpojuma veids. Gadījumā, ja veicat maksājumu kādas citas personas vārdā, papildus nepieciešams norādīt iesniegumā minētās personas vārdu, uzvārdu.

Piemērs: Ūdensvada iela 4, Jelgava, sk.maiņa, Jānis Krūmiņš

Saņemot priekšapmaksu par norādīto pakalpojumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” norēķinu kontā, uzņēmuma pārstāvis telefoniski sazinās ar pakalpojumu saņēmēju un saskaņo pakalpojuma sniegšanas laiku.

 

Nr. p.k.

Pakalpojums

SIA „JELGAVAS ŪDENS”
Darba laikā

Bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Ar PVN (EUR)

1.

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 (dzīvokļa) demontāža/montāža un plombēšana

38,22

8,03

46,25

2.

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 (aku/mājas) demontāža/montāža un plombēšana

53,44

11,22

64,66

3.

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 20 (dzīvokļa) demontāža/montāža un plombēšana

42,23

8,87

51,10

4.

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 20 (aku/mājas) demontāža/montāža un plombēšana

56,53

11,87

68,40

5.

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 25 (aku/mājas) demontāža/montāža un plombēšana

97,26

20,42

117,68

 

Cenā ir iekļauta ūdens patēriņa skaitītāja vērtība, nomaiņa, ūdens patēriņa uzskaites mezgla plombēšana, kā arī transporta izdevumi
Izdevumus par papildus veiktajiem darbiem vai izmantotajiem materiāliem jāapmaksā atbilstoši sastādītajam rēķinam.

Ja Jums ir savs skaitītājs, SIA „JELGAVAS ŪDENS” piedāvā Jums ūdens patēriņā skaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas pakalpojumus.

Nr. p.k. 

Pakalpojums

SIA „JELGAVAS ŪDENS” Darba laikā

Bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Ar PVN (EUR)

1

Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa un plombēšana

24,63

5,17

29,80

1.2.

Katra nākošā ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa un plombēšana tai pašā objektā

16,48

3,46

19,94

 


Cenā ir iekļauta ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa, ūdens patēriņa uzskaites mezgla plombēšana, kā arī transporta izdevumi.

Izdevumus par papildus veiktajiem darbiem vai izmantotajiem materiāliem jāapmaksā atbilstoši sastādītajam rēķinam.

 

Nr. p.k.

Pakalpojums

SIA „JELGAVAS ŪDENS” Darba laikā

Bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Ar PVN (EUR)

1

Avārijas vietas aprīkošana
Iegruvumu, aku vai bīstamas vietas aprīkošana ar pagaidu ceļa zīmēm

61,83

12,98

74,81

2

Avārijas vietas aprīkošana brīvdienās un svētku dienās
Iegruvumu, aku vai bīstamas vietas aprīkošana ar pagaidu ceļa zīmēm

122,89

25,81

148,70

3

Avārijas vietas sakārtošana
Brauktuves saslaucīšana, izbirušās kravas savākšana, brauktuves apstrāde ar pretslīdes materiālu – rupjgraudu smilti, atkrituma savākšana un nodošana utilizācijai Pasūtītājam

66,26

13,91

80,17

 


Cenā ir iekļauta ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa, ūdens patēriņa uzskaites mezgla plombēšana, kā arī transporta izdevumi.

 

Konsultācijas par pakalpojumu pa tālruņiem:
+371 63007698, mob.tālr. +371 25409642


Brīdinājums

SIA “JELGAVAS ŪDENS” ir tiesības aprēķināt un piedzīt kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tiek konstatēts, ka:

1. Pakalpojumam tiek izmantots pieslēgums, kurš ierīkots, neievērojot normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktās prasības (patvaļīgs pieslēgums);

2. Komercuzskaites mēraparāta mezgls ir pārbūvēts bez normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātas būvniecības dokumentācijas;

3. Uzstādītajam komercuzskaites mēraparātam ir bojāta vai noņemta plomba vai ir izdarīta neatļauta iedarbība uz komercuzskaites mēraparātu;

4. Apvadlīnijas, ugunsdzēsības aizbīdņi un citi ūdenssaimniecības sistēmas elementi ir atvērtā stāvoklī un šā iemesla dēļ ūdens komercuzskaites mēraparāts neuzskaita visu pakalpojuma lietotāja patērēto ūdeni;

5. Ugunsdzēsības aizbīdņi ir aizvērtā stāvoklī, bet tiem nav plombas vai tā ir bojāta, izņemot gadījumus, ja plomba ir noņemta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam dzēšot ugunsgrēku vai veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi;

6. Pakalpojuma līgumā nav iekļauta virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai pakalpojuma lietotāja kanalizācijas izvadam ir pievienota drenāžas sistēma bez normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātās būvniecības dokumentācijas;

7. Bez pakalpojuma sniedzēja atļaujas ūdens tiek lietots no ugunsdzēsības hidranta.

Kompensācijas apmērs atkarīgs no cauruļvada diametra!

 

 

Lokanais savienojums 1/2'' DN8PN10

PPR caurule Ø16x1,8mm PN10

PPR caurule Ø20x1,9mm PN10

PPR caurule Ø25x2.3 mm PN10

PPR caurule Ø32x2,9 mm PN10

PPR caurule Ø40x3,7 mm PN10

PPR caurule Ø50x4,6 mm PN10

PPR caurule Ø63x5,8 mm PN10

PPR caurule Ø75x6,8 mm PN10

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

8

12,4

16,2

20,4

26,2

32,6

40,8

51,4

61,4

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (EUR)

221,48

532,40

909,34

1441,74

2380,89

3686,34

5773,35

9163,67

13075,74

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes tīkliem (EUR)

93,12

223,85

382,34

606,19

1001,06

1549,94

2427,43

3852,91

5497,76

 

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 16x2.00 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 16x2.00 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 20x2.25 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 25x2.50 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 32x3.00 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 40x4.00 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 50x4.50 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 63x6.00 mm

Dauzdzslāņu polietilēna caurule PE-RT/AL/PE-RT (PE-HD) 75x7.50 mm

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

12,5

12

15,5

20

26

32

41

51

60

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (EUR)

540,92

498,33

832,67

1386,37

2344,69

3552,17

5830,84

9020,99

12485,84

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes tīkliem (EUR)

227,43

209,52

350,10

582,91

985,84

1493,53

2451,61

3792,91

5249,73

 

 

Tērauda caurule melna Dn15 (21,3x2,6)

Tērauda caurule melna Dn20 (26,9x2,6)

Tērauda caurule melna Dn25 (33,7x3,2)

Tērauda caurule melna Dn32 (42,3x3,2)

Tērauda caurule melna Dn40 (48,3x3,2)

Tērauda caurule melna Dn50 (60,3x3,2)

Tērauda caurule melna Dn65 (76,1x3,2)

Tērauda caurule melna Dn80 (80,9x3,2)

Tērauda caurule melna Dn100 (108x3,6)

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

16,1

21,7

27,3

35,9

41,9

53,9

69,7

74,5

100,8

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (EUR)

898,69

1633,40

2583,20

4467,90

6088,53

10075,14

16849,40

19249,45

35240,62

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes tīkliem (EUR)

377,86

686,77

1086,12

1878,55

2559,95

4236,14

7084,40

8093,52

14817,08

 

 

PE caurule 20x2.0

PE caurule 25x2.3

PE caurule 32x3.0

PE caurule 40x3.7

PE caurule 50x4.6

PE caurule 63x5.8

PE caurule 75x4.5

PE caurule 90x5.4

PE caurule 110x6.6

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

16

20,4

26

32,6

40,8

51,4

66

79,2

96,8

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (EUR)

888,04

1441,74

2342,56

3684,21

5773,35

9163,67

15107,38

21755,99

32497,70

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes tīkliem (EUR)

373,38

606,19

984,94

1549,04

2427,43

3852,91

6351,97

9147,41

13663,80

 

 

Kapara caurule D10x1.00 mm

Kapara caurule D12x1.00 mm

Kapara caurule D18x1.00 mm

Kapara caurule D22x1.00 mm

Kapara caurule D28x1.00 mm

Kapara caurule D35x1.00 mm

Kapara caurule D42x1.00 mm

Kapara caurule D54x1.5 mm

 

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

8

10

16

20

26

33

40

51

 

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (EUR)

221,48

347,12

888,04

1386,37

2344,69

3777,91

5549,74

9020,99

 

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts ūdensapgādes tīkliem (EUR)

93,12

145,95

373,38

582,91

985,84

1588,44

2333,41

3792,91

 

 

 

PVC caurule 110x3,2 SN4

PVC caurule 160x4,0 SN4

PVC caurule 200x4,9 SN4

PVC caurule 110x3,4 T8

PVC caurule 160x4,7 T8

PVC caurule 200x5,9 T8

PP caurule Ø 110/97

PP caurule 3m/gab Ø 160/139 T8

PP caurule 3m/gab Ø 200/174 T8

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

103,6

152

190,2

103,2

150,6

188,2

97

139

174

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts kanalizācijas tīkliem (EUR)

21562,71

46415,79

72677,10

21396,09

45587,65

71193,59

1891227,60

38835,34

60855,93

 

 

PVC drenāžas caurule 58/50

PVC drenāžas caurule 75/65

PVC drenāžas caurule 92/80

PVC drenāžas caurule 128/113

PVC drenāžas caurule 160/145

PVC drenāžas caurule 200/180

 

 

 

Cauruļvada iekšējais diametrs (mm)

50

65

80

113

145

180

 

 

 

Kompensācijas apmērs, ja pieslēgts kanalizācijas tīkliem (EUR)

5021,96

8487,59

12857,90

25652,85

42260,24

71041,79