Aktuāli

Kanalizācijas tīkla bojājums Birzes un Līču ielas krustojumā, šobrīd notiek avārijas rakšanas darbi. Būs satiksmes ierobežojumi aptuveni līdz plkst. 17:00 .

SIA ”Jelgavas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām!
Vārda dienu svin

Asna, Asne, Zaiga
Veidlapu paraugi Drukāt

 

  Veidlapas nosaukums

Iesniegums tehniskiem noteikumiem

Iesniegums pievadu novietojuma plāna izstrādei

Iesniegums līguma slēgšanai

 Iesniegums ūdens patēriņa skaitītāja plombēšanai/plombas noņemšanai: 

 Iesniegums skaitītāja maiņai, uzstādīšanai/mezgla izbūvei: 

  Iesniegums asenizācijas pakalpojumiem: 

  Iesniegums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu remontiem/izbūvei: 

  Iesniegums ūdens piegādei