Aktuāli

Kanalizācijas tīkla bojājums Birzes un Līču ielas krustojumā, šobrīd notiek avārijas rakšanas darbi. Būs satiksmes ierobežojumi aptuveni līdz plkst. 21:00 .

SIA ”Jelgavas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām!
Veidlapu paraugi Drukāt

 

  Veidlapas nosaukums

Iesniegums tehniskiem noteikumiem

Iesniegums pievadu novietojuma plāna izstrādei

Iesniegums līguma slēgšanai

 Iesniegums ūdens patēriņa skaitītāja plombēšanai/plombas noņemšanai: 

 Iesniegums skaitītāja maiņai, uzstādīšanai/mezgla izbūvei: 

  Iesniegums asenizācijas pakalpojumiem: 

  Iesniegums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu remontiem/izbūvei: 

  Iesniegums ūdens piegādei